แนะนำสู่ฉนวน

ในอดีตที่ผ่านมาบ้านเราได้รับความร่มรื่นจากร่มไม้และป่าไม้ แต่ในปัจจุบันบ้านเราจะหาร่มไม้เพื่อบรรเทาความร้อนยากมาก อีกทั้งนับวันมีแต่จะร้อนขึ้น อาจมีสาเหตุมาจากภาวะเรือนกระจก หรือ สภาวะโลกร้อน ที่ทุกประเทศในโลกกำลังประสบอยู่ อีกทั้งราคาฉนวนกันความร้อนในปัจจุบัน ก็มีราคาไม่แพงมากนัก บ้านโดยเฉพาะหลังคาบ้านต้องทนรับรังสีความร้อน ตลอดทั้งวันโดยที่บางวันอุณหภูมิอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่ความร้อนสะสมที่หลังคามีอุณหภูมิประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส(ตามแต่ละชนิดของหลังคา) ร่มเงาของหลังคาบ้านมิอาจเป็นร่มเงาได้อีกต่อไป หลังจากนั้นจะมีการถ่ายเทความร้อน จากหลังคาลงสู่ตัวอาคาร ทำให้ภายในอาคารจะมีความร้อนมากกว่าภายนอกอาคาร สิ่งเดียวที่จะหยุดการถ่ายเทความร้อนจากหลังคา ลงสู่ตัวอาคารนั่นก็คือ “ ฉนวนกันความร้อน “

ดังนั้นฉนวนกันความร้อนจึงมีความสำคัญ ที่จะทำให้การใช้งานสิ่งก่อสร้างนั้นๆ มีความสามารถลดความร้อนและคงความเย็น ซึ่งมีผลทำให้สามารถลดขนาดของ เครื่องทำความเย็นลงได้ ผลที่ตามมาคือการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อน ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปมากจึงทำให้ผู้อยู่อาศัย ในอาคารมีความสะดวกสบายขึ้น ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจากข้างนอกมากกว่า 20 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่นๆด้วย) อาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่หากใช้ก็ทำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 50%

หลักการทำงานของโพลียูริเทนโฟม เป็นฉนวนป้องกันความร้อน-เย็นรั่ว ที่เกิดจากสารประกอบหมู่ของ Hydroxyl gramp(polyol) กับ Dimethyl diisocyyanate โดยการพ่นให้รวมกันเป็นโฟม ซึงมีโครงสร้างเป็นเซลปิด(Close Cell) ที่ชิดติดกันของโฟมแบบแข็งอยู่มากกว่า 90เปอร์เซ็นต่อปริมาตร ภายในเซลมีสารประกอบของก๊าซฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งมีสภาพการนำความร้อนต่ำกว่าอากาศ จึงทำให้สามารถลดความร้อนได้มาก ในขณะเดียวกันก็สามารถลดความดังของเสียงได้พอสมควร

บริษัทของเรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนหลายประเภทเช่นการฉีดฉนวนกันความร้อนโพรียูริเทนโฟม(PU โฟม )หรือ สีกันความร้อน หรือ ฉนวนใยแก้ว โดยไม่คิดมูลค่า เรามีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในเรื่องฉนวน ดังนั้น หากมีปัญหาเรื่องความร้อน ให้ผู้ชำนาญการอย่างเรารับผิดชอบแทนท่านดีกว่าครับ รับรองความพึงพอใจ